Pojmy z oblasti financií

Bonita

Schopnosť klienta splácať pôžičku sa odborne nazýva bonita. Keďže sa poskytnutím peňazí klientovi vystavuje banka či nebankové spoločnosť riziku, že o tieto peniaze príde, a klient je nebude zvládať splácať, snaží sa toto riziko minimalizovať. predovšetkým banky si žiadateľa pred poskytnutím pôžičky preverujú. Pre stanovenie bonity slúži osobné údaje, preverenie úverovej histórie a platobnej morálky, spolu s údajmi o príjmoch žiadateľa. Na získanie informácií poslúži aj registre dlžníkov.

Exekúcia

Exekúcia je nástroj na vymáhanie dlžnej sumy. Vykonáva ju súdny exekútor. Vďaka exekúcii môže veriteľ získať svoje peniaze alebo si vynútiť ich splatenie. Vykonáva sa väčšinou zrážkou z príjmov a predajom nehnuteľného alebo hnuteľného majetku. exekútor môže zvoliť aj viac druhov exekúcie naraz. Exekúcia môže tiež slúžiť na donútenie splnenie inej povinnosti odobratím veci, vyprataním, rozdelením spoločnej veci alebo prevedením práce a výkonu.

Konsolidácie pôžičiek

Pre tých, ktorí si na svoje plecia vzali niekoľko pôžičiek alebo úverov a nezvládajú všetko splácať, je tu možnosť zlúčiť všetky pôžičky do jednej. Jedná sa o konsolidáciu pôžičiek. Tú ponúka mnoho bánk, ale aj nebankových spoločností. Vďaka konsolidácii budete platiť mesačne len jednu splátku, získate o niečo výhodnejšie podmienky a nižší úrok ako u existujúcich záväzkov, zbavíte sa poplatkov naviac a hlavne budete mať o splácaní prehľad. Nebankové spoločnosti ponúkajú aj konsolidácia bez príjmu a registra.

Refinancovanie úveru

Refinancovanie je nahradenie jednej pôžičky inú, o niečo výhodnejšie. U banky, ktorá túto možnosť ponúka, si otvorte nový úver, ktorým budete platiť ten súčasný. Získate nižšie úroky, vďaka čomu ušetríte a uľavíte rodinnému rozpočtu. Celková splatená suma by mala byť nižšia, aby bolo refinancovanie naozaj výhodné. Ak vás trápia nevýhodné podmienky úveru, informujte sa o možnostiach, aké vybraná spoločnosť ponúka, niekedy to ide urobiť aj prostredníctvom internetového bankovníctva.

Register dlžníkov

Register dlžníkov slúži k zaznamenaniu informácií o žiadateľoch o pôžičku. Poskytovateľ sa tu dozvie, či majú žiadatelia nejaké dlhy, aká je ich platobná morálka a či majú v danej chvíli ešte nejaké úvery. Vďaka tomu lepšie posúdi platobnú schopnosť klientov. Banky využívajú Bankový register klientskych informácií (BRKI), nebankové spoločnosti zase Nebankový register klientskych informácií (NRKI). Splatenie záväzkov je tu evidované po dobu štyroch rokov. Centrálny register dlžníkov využívajú takmer všetky inštitúcie. Register SOLUS eviduje dlžníkmi po dobu troch rokov.

Rozhodcovská doložka

Rozhodcovská doložka môže byť súčasťou zmluvy. Ide o dojednania, ktoré udáva v prípade sporov právomoc súkromným rozhodcom namiesto všeobecných súdov. Pokiaľ dôjde k sporu, bude ho rozhodovať rozhodcu. Ten ale nemusí byť nestranný. Doložka má význam u riešení sporov medzi podnikateľmi, nie medzi stranami, ktoré si nie sú rovné. Rozhodnutie rozhodcu je právne platné a ihneď vykonateľné. Všetko býva väčšinou v prospech veriteľa. Záväzok tak môže byť odovzdaný ihneď exekútorovi a odvolanie je komplikované. Rozhodcovská doložka sa v rámci spotrebiteľských zmlúv uzatvára samostatne.

RPMN

Skratka RPMN v sebe skrýva ročnú percentuálnu sadzbu nákladov. Jedná sa o cifru, ktorá pomôže žiadateľovi o pôžičku vyhodnotiť lepšie, ako veľmi je úver výhodný, a umožní porovnať niekoľko konkurenčných ponúk. RPMN v sebe zahŕňa všetky náklady, teda úroky a všetky poplatky. Tie môžu byť za žiadosť o úver, uzavretie zmluvy, za poistenie schopnosti splácať alebo napríklad za vedenie účtu u danej spoločnosti. Pri výbere úveru by sme sa vždy mali riadiť podľa RPMN, nie podľa ponúkaných úrokov. Táto suma nám povie skutočnú cenu, ktorú zaplatíme za požičané financie.

SMS pôžička

SMS pôžička je obľúbenou krátkodobou pôžičkou nebankových spoločností. Niekedy je nazývaná tiež Rýchla pôžička alebo Pôžička pred výplatou. Jej vybavenie prebieha kompletne cez internet, nie je potrebné dochádzať na pobočku. Niekedy stačí zaslať SMS správu, preto aj názov SMS pôžička. Klienti môžu obdržať nižší finančný obnos, väčšinou pár tisíc korún, ktoré sú do pár minút od schválenia zasielané na bankový účet. Na splatenie je pomerne krátka doba, väčšinou 30 dní. Pôžička je vhodná aj pre ľudí bez vysokého príjmu alebo pre žiadateľa s negatívnym záznamom v registri dlžníkov.

Úrok

Za požičanie finančných prostriedkov chcú samozrejme veritelia určitú odmenu. Touto odmenou je úrok. Jedná sa o navýšenie požičanej sumy o určité percentá. Význam úroku je ten, že žiadateľa motivuje zbytočne si nepožičiavať, a veriteľa zase motivuje k požičiavanie peňazí. Veriteľ teda požičia dlžníkovi určitý finančný obnos, a ten mu ho vráti spolu s úrokom v určitom časovom období.

our tip strips2

Náš tip:

Potrebujete peniaze rýchlo a bez formalít? Požiadajte si o rýchlu pôžičku 25 € - 6.500 €. Peniaze môžete mať do 24 hodín na svojom účte.
Online žiadosť tu.